TIL DEG SOM ER ARRANGØR

OBS: Denne sida er ikke oppdatert (nye bestemmelser og ny struktur på kretssida)!!!


Nedenfor er info til arrangører av kretsløp. (maler, huskelister, m.m.)

 

Se f.ø. også

KRETSMESTERSKAP for KM-regler
HOK-RANKING for HOK-rankingregler
REGIONALE LØPSSERIER for regler for regionale løpsserier
ØVRIGE LOVER OG REGLER for øvrige lover og regler
STYRE OG STELL og KLUBBSIDER OG LENKER for organisasjons- og adresseinformasjon
KARTARBEID for regler for kartarbeid

Se elles NOF sine arrangørsider for generelle reglar som gjeld heile landet.

Info til K-løpsarrangører (oppdatert med innbydelsesmal for 2015-sesongen 25.2.2015)


HOK ønsker bedre arrangement!


Vi ønsker også at det skal bli lettere å arrangere.
Vi legger derfor nå ut flere gode hjelpemidler.

Under finner du link til :

-  (de tradisjonelle helgeløpene)
NOFs konkurranseregler setter mange formelle krav til innholdet i innbydelsen og vi ser ofte at den har vært mangelfull. Følger du HOK`s ”mal” lager du innbydelsen i en fei og alt blir etter ”loven” ! 

-
Dette er løpslederens liste over hvem som gjør hva. Når listen er ferdig utfylt med navn distribueres den til funksjonærene og de ser tydelig sitt ansvarsfelt og spesielle viktige gjøremål.

-
Huskelisten nevner alt utstyr den enkelte ansvarshavende må fremskaffe for å gjøre sin jobb. Det gjelder alt fra det du trenger i salgsboden til det starterne skal ha med til start.

- til løpsledere, løypeleggere og teknisk delegert (TD)
I tillegg til feilfrie arrangement er årets viktigste oppgave for løypeleggere og TD`er at kretsens veiledende vinnertider i de forskjellige løypene overholdes. De siste årene har vinnertidene spesielt i 13-16 års-klassene vært altfor lange ! Les mer om dette her.

-
Her finner du detaljer/info om hvordan du lager den rette postbeskrivelsen i O-cad.
Her finner du en nyhetssak om og med vanlige feil og mangler.

ARRANGØRINFOTest

LØYPE OG KARTrr