KRETSTRENINGER

Fellestreninger organiseres bl.a. gjennom kretsens ansatte aktivitetskonsulent, som pr. oktober 2023 er Mia Mathisen Bekhus.

Oversikt med info om felles treningsaktiviteter i kretsregi vil normalt finnes her (under deloverskriften "Aktiviteter for Hordaland").

Oversikten kan også finnes via "Klubben" og "Klubbaktiviteter" når du er pålogget i Eventor. Om du er i en klubb som bruker klubbaktivitetsfunksjonen i Eventor, er det denne inngangen du bør bruke, da vil du på samme side finne oversikt over både klubbaktiviteter, kretsaktiviteter og forbundsaktiviteter.