STYRE
KOMITEER OG UTVALG

KRETSSTYRET I HORDALAND

Adresse for "konvoluttpost":
Hordaland Orienteringskrets
Postboks 6143
5892 Bergen

Betalingskrav sendes primært pr. e-post eller på annen avtalt måte til den i kretsen som har gjort bestillingen, evt. til økonomiansvarlig.

kontonr. for innbetalinger: 3625.84.90112org.nr. Brønnøysund: 983 622 453

Se her for oversikt over komitéer m.m.

Hordaland Orienteringskrets er særidrettskrets i Norges Orienteringsforbund og Vestland Idrettskrets.Owen J. Westergård

Kretsleder

Varegg Fleridrett
Tlf: +47 906 15 850

jarvisx4@gmail.com

Torgeir Strand

Nestleder 
Fana IL/IL Gular
økonomi/nettredaktør/informasjon


torgeir.strand@gmail.com

Birte Nordeide

Styremedlem

IL Gneist

Aktivitet

Jan Petter Hansen

Styremedlem

IL Gular

Teknisk

Nina Soligard

Styremedlem

Bergens TF