Velkommen til HOK-ting 2023

Postet av Hordaland Orienteringskrets den 28. Feb 2023

Skrevet av undefined

Skrevet av Torgeir Strand

Kretsleder Elin Sjødin Drange inviterer til ordinært ting for Hordaland Orienteringskrets, 8. mars 2023 i Bergen.

Innkalling og sakliste, med tilhørende saksdokumenter, finnes her: http://orientering.no/kretser/hordaland/kretsen/tingdokumenter/.

Samme sted finnes protokoller og saksdokumenter fra tidligere ting.

Om du innen innmeldingsfristen har meldt inn saker som mangler på saklisten, ta snarest kontakt med kretsleder Elin Sjødin Drange.

Om det er lenker i saklisten som mangler, eller som peker til feil sted, ta snarest kontakt med nettredaktør Torgeir Strand.

Kontaktinformasjon finnes her: http://orientering.no/kretser/hordaland/kretsen/kretsstyret/.

Vel møtt ønskes til alle tingrepresentanter! Merk at det ikke deles ut sakspapirer på tinget, og dess bedre representantene har satt seg inn i saksdokumentene på forhånd, dess bedre og mer effektivt blir tinget!