Referat og presentasjoner fra møte 9. november

Postet av Hordaland Orienteringskrets den 13. Nov 2022

Skrevet av undefined

Skrevet av Torgeir Strand

12 av kretsens klubber var representert på informasjons- og lagledermøte 9. november, og referat er nå tilgjengelig for alle.

Første del av møtet var et informasjonsmøte for alle kretsens klubber, og referat med presentasjoner fra NOF, aktivitetskomitéen og teknisk komité finner du på side 1 her.
Vi ber om at alle klubbledere i kretsen leser denne delen av referatet, med tilhørende presentasjoner.

Andre del av møtet var lagledermøte for Bergensregionen, med bl.a. diskusjoner om regelverk for lokale nærløpsserier, og fastsetting av terminliste 2023 for disse. Referat fra denne delen av møtet finner du på side 2 her.

Kretsen vil presisere at åpningen for samløp i D11-12 og H11-12 gjelder nærløp med fri start i Bergensregionen, denne åpningen gjelder ikke for f.eks. K-løp med oppsatt startliste. Her må løpere som ønsker å løpe sammen eller å ha følge av ledsager i C-løypen fortsatt velge en av C-åpen-klassene.