Innkalling til ekstraordinært kretsting 10.mars 2020

Postet av Hordaland Orienteringskrets den 19. Feb 2020

Skrevet av undefined

Skrevet av Torgeir Strand

Det innkalles med dette til ekstraordinært ting i Hordaland Orienteringskrets 10.mars 2020 i Ytrebygda i Bergen.

Tinget starter tidligst kl.20.30 i IL Gneists klubbhus på Liland, i umiddelbar etterkant av løypeleggerseminaret på samme sted samme kveld.

Tinget innkalles av styret iht §18 i HOKs lov.

Saklista ser slik ut:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent(er), redaksjonskomite, samt to representanter til å underskrive protokollen.
4. Valg av valgkomité, jf. sak 9 i protokollen fra ordinært ting 11.februar 2019.
5. Tidspunkt for ordinært ting 2020.

Til sak 4 fremmer styret slikt forslag til valgkomité:
Leder: Ove Drange (Varegg Fleridrett)
Medlemmer: John Olav Alvsvåg (Fana IL) og Trude Kyrkjebø (TIF Viking)

Til sak 5 ser styret det som svært vanskelig å få arrangert ordinært ting innen 31.mars 2020, slik loven fastsetter. Styret foreslår derfor at ordinært ting 2020 arrangeres senere enn 31.mars 2020.

Som forretningsorden foreslås samme forretningsorden som for det ordinære tinget 11.februar 2019 (se sak 3 her). Styret forventer et raskt ekstraordinært ting, som kan gjennomføres innenfor en kort tidsramme etter at løypeleggerseminaret er ferdig.

For representasjonsrett på tinget, se bl.a. §14 i HOKs lov. Lag som stiller med mer enn en representant, må oppfylle NIFs kjønnskvoteringsbestemmelser (minst en av hvert kjønn).

Vel møtt til et ekstraordinært ting som er viktig for framtiden til årets 80-åring Hordaland Orienteringskrets.


Ting i overordnede ledd
Vestland Idrettskrets arrangerer ting i Førde 25.april 2020, og Norges Orienteringsforbund arrangerer ting på Gardermoen 21.-22.mars 2020. Orienteringskretsen har ledige representantplasser til begge desse tingene, og dersom du ønsker å representere HOK og din klubb på ett av (evt. begge) disse tingene, ber vi om at du snarest melder din interesse for dette til Torgeir Strand.