Samling for 12-19 i Rogaland

Postet av Hordaland Orienteringskrets den 30. Jan 2019

Skrevet av undefined

Skrevet av Torgeir Strand

Alle O-løpere i aldersklassene 12-19 år inviteres til fellessamling med Rogaland Orienteringskrets i Haugesund 8.-10.februar.

Mer informasjon og lenke til påmelding finnes her.

Kretsen dekker påmeldings-/deltakerkostnaden.
Klubbene/deltakerene må selv ordne og bekoste reise. Det er f.eks. mulig å reise med Kystbussen fredag kl. 1410 fra Bergen sentrum, med retur søndag kl. 1430 fra Haugesund.

Det forutsettes at klubber som har mer enn 1 påmeldt deltaker, kan stille med en voksen som kan være leder for kretsens deltakere. Kretsen dekker reisekostnader for leder(e), dersom denne/disse reiser på buss sammen med deltakerene. Dersom leder(e) kjører egen bil, forutsettes at denne/disse tar med flest mulig deltakere i bilen, og at reisekostnaden fordeles på deltakerene, uten at det sendes reiseregning til kretsen.