Forslag til kretsledermøtet?

Postet av Hordaland Orienteringskrets den 7. Aug 2018

Skrevet av undefined

Skrevet av Torgeir Strand

Kretsledermøtet 2018 arrangeres på Gardermoen i november.

Kretsledermøtet skal vedta regler som angår arrangementer innen o-idretten og forutsetningene for slike arrangementer, med unntak av hvilke NM og likeartede løp som skal arrangeres. Et mindretall på minst 1/3 av de stemmeberettigede kan bringe saken inn for forbundstinget til endelig avgjørelse.
Kretsledermøtet skal videre drøfte aktuelle saker og kan vedta henstillinger og gi forbundsstyret råd i de saker det ønsker.

Forslag til kretsledermøtet kan fremmes av forbundsstyret og orienteringskretsene. Dersom du eller din klubb har et forslag som du mener at Hordaland Orienteringskrets bør fremme for årets kretsledermøte, bør du snarest og senest innen 19.september melde inn dette forslaget til Hordaland Orienteringskrets v/ Valentina Dimitrova og Torgeir Strand.