Kretslag til NM sprint stafett 4.juni 2017

Postet av Hordaland Orienteringskrets den 4. Apr 2017

Skrevet av undefined

Skrevet av Torgeir Strand

Som et tilbud til løpere uten eget klubblag, vil kretsen i år, iht vedtatt prøveordning nedfelt i konkurransereglenes pkt. 8.1.2, organisere kretslag til årets NM sprint stafett 4.juni på Hamar.

Sammensatte kretslag deltar i ordinær NM-klasse, men skal ikke premieres. Det forutsettes at klubbene setter sammen rene klubblag så langt dette går, men for løpere fra klubber som ikke har eget lag, samt for løpere som ikke kommer med på eget klubblag, vil kretsen sette sammen stafettlag så langt kabalen går opp ift innmeldt interesse og kjønns- og aldersbestemmelsene (alle skal være født i 2000 eller tidligere, og det skal vere minst 2 dameløpere på hvert lag).

Påmelding til kretsens sammensatte lag skjer her innen søndag 21.mai. For klubber som har eget (evt. flere egne) klubblag, men løpere "til overs" for kretslag, meldes evt. antall av hvert kjønn til kretsens kontaktperson, dersom klubbens uttak ikke er på plass innen søndag 21.mai.

Kretsens kostnader fordeles på klubbene iht antall deltakere på kretsens sammensatte stafettlag. Klubbene må selv organisere reise og opphold.

Les mer om årets NM sprint stafett her.

Fjorårets NM sprint stafett ble som vi husker arrangert på Nordnes i Bergen.