HOK-lørdagstreninger i Bergensregionen

Postet av Hordaland Orienteringskrets den 26. Nov 2016

Skrevet av undefined

Skrevet av Torgeir Strand

Nå er HOK-lørdagstreninger på plass i terminlisten for vinteren og arrangørene begynner å bli klare for å dra i gang et opplegg for alle, men med større fokus på aldersgruppen 13-20 år.

Etter diskusjon med et utvalg klubber ble det en enighet om at årets HOK-lørdagstreninger skal ha større fokus på aldersgruppen 13-20 år. Målet med lørdagstreningene er at de skal bidra til å styrke det sosiale miljøet, samt gi et godt treningsutbytte. Dette er for å snu en nedadgående trend i antall orienteringsløpere som gjelder spesielt hos den utvalgte aldersgruppen. 

Alle treningene skal ha en felles oppvarming for aldersgruppen 13-20 år på omlag 20 min som gjør det mulig for løperne å bli bedre kjent. Det er også ønskelig at man klarer å skille foreldre og andre voksne bort fra denne gruppen. Disse kan da ta en egen oppvarmingsrunde hvis ønskelig. Avhengig av treningsøkten og nivået på løperne blir det også lagt opp til felles nedjogg og/eller uttøyning. 

Det er i første omgang satt opp 8 HOK-lørdagstreninger, hvor 5 blir treninger med spesifikt fokus på aldersgruppen 13-20 år. Disse treningene skal rette seg spesielt mot sosiale faktorer for aldersgruppen. Også her legges det til rette for felles oppvarming og nedjogg, men treningen skal også ha et preg av interaksjon mellom løpere. Eksempler på slike treninger er «Tomannsstafett», «Caps-O» eller «Følg John». Jo oftere løperne ser hverandre, jo bedre er det. «Caps-O» gir trening med høy intensitet, men gir også muligheten for å snakke med hverandre mens man venter på partneren sin.

I forbindelse med de aldersbestemte treningene vil det bli arrangert aktiviteter/bespisning i etterkant av selve økten. For eksempel er IL Gular først ut med OcadCS-kurs etter økten den 10. desember. Disse aktivitetene blir organisert for aldersgruppen 13-20 år og det kan være fornuftig at man organiserer seg i forbindelse med kjøring slik at alle foreldre ikke må vente til ungdommen er ferdig. Det legges også vekt på å finne en relativ sentral plassering slik at dette ikke skal være til for stort bry.

Det er viktig å legge til at treningene er åpne for alle og alle oppfordres på det sterkeste til å stille, men det er viktig å bemerke seg at 13-20-åringene til tider vil bli skilt ut slik at det blir et ekstra fokus på dem. 

Hver av de aldersspesifikke treningene vil ha en påmeldingsfrist onsdagen tidligere i uken slik at arrangøren vet at det vil være nok deltakere til å gjennomføre aktiviteten etter treningen. Her settes en nedre grense på 6 personer, ellers blir aktiviteten avlyst. Mer info om de enkelte treningene kommer etter hvert i den lokale terminlista.

Det er fortsatt to lørdager i perioden hvor det ikke har blitt planlagt en lørdagstrening. Hvis noen av klubbene ser det mulig at de arrangerer en økt her, så er det veldig ønskelig. Datoene det gjelder er 21. og 28.januar. Ta i så fall kontakt med Ørjan Rykkje.

Videre håpes det at dette vil være med på å styrke det sosiale miljøet, samt gi et godt treningsutbytte for løperne. Da gjenstår det bare å ønske arrangørene og løperne lykke til med lørdagstreningene og vintertreningen generelt.

(artikkelen er skrevet av kretsleder Ørjan Rykkje)