Tidsrabatt for kollektivreisende

Postet av Hordaland Orienteringskrets den 1. Apr 2023

Skrevet av undefined

Skrevet av Torgeir Strand

Det har vist seg utfordrende å få god bruk av kollektivtrafikk til og fra orienteringsløp, og for å øke andelen kollektivreisende, og gjennom det å redusere orienteringsidrettens miljøavtrykk, blir det i årets pokalkamp i Bergensregionen innført tidsrabatt for kollektivreisende, på vilkår som framkommer under.

For ordens skyld vil kretsen presisere at spørsmålet er forelagt både NOFs administrasjon og NOFs regelutvalg, der leder Linda Verde uttrykker noen betenkeligheter, men at løsningen kan aksepteres som et prøveprosjekt med unntak fra generelt regelverk i 2023, fordi pokalkampen er en løpsserie som ikke primært har fokus på enkeltresultater. NOFs generalsekretær Øystein Hildeskor sier at NOF ønsker å delta i evalueringen når sesongen er slutt. Om løsningen viser seg vellykket, vil det bli tatt opp på kretsledermøtet til høsten om løsningen skal tas inn i NOFs regelverk fra og med 2024-sesongen, og anbefales i også andre løpsserier der fokus er deltakelse, utvikling og sosialt samvær. 

For ikke å belaste arrangørene med manuelt ekstraarbeid, vil den tekniske prosedyren i forsøksåret 2023 være slik:
1. Når kollektivreisende løper kommer til arena, holdes QR-koden (den samme som du viser ved vanlig billettkontroll) opp foran en QR-kodeleser som er montert ved inngangen til arena.
2. Når QR-koden er avlest, legges brikken til løperen som skal ha tidsrabatt på en brikkeleser som er montert samme sted.


Når begge punktene i kursiv over er vellykket utført, går informasjon om hvilken brikke som skal ha tidsrabatt i vedkommende løp automatisk videre til tidtakersystemet. Merk at du ikke får rabatt på tiden på strekktidlappen, men i resultatlisten i Eventor får løperen med vedkommende brikke en tidsrabatt på 45 sekunder. Dette kan kanskje utgjøre differansen mellom 4. plass og klasseseier?

Det gis kun tidsrabatt for en brikke pr. billett pr. løp, billetten må være kjøpt i appen Skyss Billett, og billetten må fortsatt være gyldig på registreringstidspunktet. Ordningen gjelder både for enkeltbillett og periodebillett gyldig i sone A.

Registreringsstedet, der du avleser QR-kode, og registrerer brikke, vil være markert med Skyss-symbol ved inngang til arena, og første gang løsningen testes, blir på pokalkampløpet på Kokstad 25. april, like ved bybanens hovedgarasje 😊 

Kretsen jobber parallelt med nyordningen med å få til en sponsoravtale med Skyss, der et forslag fra kretsstyret er at pokalkampen fra og med 2024 døpes om til Skysskampen, og at løpere fra vinnerklubben får 25% tilleggsrabatt på alle lokale kollektivreiser i en 12-månedersperiode etter seieren. Mer info om arbeidet med denne avtalen, vil bli gitt på neste lagledermøte i Bergensregionen.