Kompetansehelg 30.-31.oktober - deltakarstønad frå HOK

Postet av Hordaland Orienteringskrets den 9. Sep 2021

Skrevet av undefined

Skrevet av Torgeir Strand

Helga 30.-31.oktober arrangerar NOF kompetansehelg på Jessheim.

Detaljinfo om alle alternative tilbod under årets kompetansesamling på Jessheim, med lenke til påmelding m.m., finn du her.

Det er mange gode tilbod å velje mellom, og vi ser gjerne at vi også i år har deltaking frå klubbane i kretsen. Påmeldingsfristen er 17. oktober.

Stønad til deltakarar frå 25 år og oppover:
Kretsen gir reisestønad med kr. 350,- pr. deltakar og dag. Ein HOK-deltakar som deltek både 30. og 31. oktober vil altså utløyse kr. 700,- i stønad til klubben, medan deltaking ein av dagane vil utløyse kr. 350,- i stønad til klubben.

Stønad til deltakarar opp til og med 24 år:
Kretsen gir reisestønad med kr. 500,- pr. deltakar og dag. Ein HOK-deltakar som deltek både 30. og 31. oktober vil altså utløyse kr. 1.000,- i stønad til klubben, medan deltaking ein av dagane vil utløyse kr. 500,- i stønad til klubben.

Utbetaling av stønad
Utbetaling av stønad vil skje på etterskot direkte til klubbane, basert på faktiske deltakarlister.